Viera nie je zákon

Viera. Čo presne viera je a čo nie? Viera nie je ilúzia. Nie je to zákon, ani spoločenská norma. Je duchovným darom pre každého človeka a každý má inú mieru viery. Je to presvedčenie každého jednotlivca. Avšak je dostatočná na to, aby sme skrze ňu prijali spasenie do svojho života, žili v pokoji s Bohom a dokázali niekoho získať pre Krista? Preto je skutočne potrebné rásť vo svojej viere, aby sme dosahovali zasľúbenia, ktoré nám Boh vopred daroval, premáhali tento svet, získavali ľudí pre Pána a žili spravodlivý, požehnaný, radostný a pokojný život.
Čítať ďalej Viera nie je zákon

Ako pokračovať ďalej?

Jedna z hlavných otázok, ktorým čelíme v týchto zvláštnych časoch je: Ako máme pokračovať ďalej? Odpoveď nachádzame aj v tomto úseku Božieho slova, ktoré je platné vo všetkých časoch a nemení sa. Hovorí nám, aby sme prehlbovali našu známosť, ktorú máme o Ježišovi Kristovi, o Jeho sláve a hrdinskej cnosti. Máme si tú známosť nechať pre seba?
Čítať ďalej Ako pokračovať ďalej?

Nauč sa očakávať a túžiť

Vo svete môžeme počúvať mnoho falošných prorokov, ktorých snahou je nasýtiť nás vecami, ktoré nás vzďaľujú od Boha. No my sa nedajme! Sýťme sa Božím Slovom a vecami, ktoré vyznávajú Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele. Naučme sa túžiť a očakávať na Hospodina, kráčať po Jeho cestách. On potom postaví naše kroky na skalu, takže aj v tento čas dokážeme žiť s radostným srdcom, kráčať dopredu a ďalej budovať Božie dielo.
Čítať ďalej Nauč nás očakávať a túžiť

153 veľkých rýb

Máte aj vy niekedy pocit, že pracujete, robíte všetko tak ako máte a predsa to neprináša žiadne výsledky? To sa dá veľmi ľahko napraviť. Boh sa nás osobne pýta ako sa nám darí a túži nám zjaviť riešenie nášho problému. Keď ho poslúchneme, požehná nás a naplní náš život plnosťou.
Čítať ďalej 153 veľkých rýb