Evanjelium je Božou mocou

V rámci dnešného odkazu budeme hovoriť o moci evanjelia, aby prišla do nášho života moc a požehnanie z kázanie evanjelia. Je pravý čas na to, aby sme túto pravdu pochopili, uchopili a držali sa jej. Teraz je príležitosť vykročiť smerom dobrej budúcnosti vyzbrojený evanjeliom Ježiša Krista. 

Čítať ďalej Evanjelium je Božou mocou

Dôležitosť chvál

Chvála. Hudba. Spev. Uctievanie. Všetko toto je veľkou a neoddeliteľnou súčasťou bohoslužby. Prečo?
Chvála nepochádza z hudobných nástrojov alebo spevu, ale chvála pochádza zo srdca. Aké vlastnosti by mal mať správny “chválič”? Viete, kto je úžasným biblickým príkladom takéhoto človeka?

Čítať ďalej Dôležitosť chvál

Veľké požehnanie

Dávid chcel naplniť Božiu vôľu – preniesť truhlu na jej miesto do Jeruzalema. Tento príbeh má totiž veľký duchovný význam pre naše životy: súvisí so vzťahom ľudí k Bohu, je predobrazom veľkého požehnania a všetkých dobrých vecí, ktoré nám patria v Kristovi. Kde sa momentálne nachádza truhla zmluvy? Je stále aktuálna v našich životoch? Čo symbolizuje?
Čítať ďalej Veľké požehnanie

Odstráň všetok kvas

So slávením Veľkej noci sa spája aj Sviatok nekvasených chlebov a preto je toto obdobie veľmi príhodné na korekciu a odstránenie kvasu z našich životov. Ale čo je vlastne myslené pod pojmom kvas? A prečo je dôležité, aby sme ho odstránili z nášho života a taktiež z cirkvi? 
Čítať ďalej Odstráň všetok kvas

Boh uprostred nás

Príbeh Mojžiša sa venuje tomu, ako tento muž viery viedol Izraelitov púšťou, aby ich doviedol do zasľúbenej zeme. Predstavoval prostredníka medzi Bohom a ľudom, skrze ktorého sa Izraeliti udržiavali v Božej prítomnosti. Kto je náš prostredník na udržanie Božej prítomnosti v našom strede? Je vôbec Božia prítomnosť kľúčová v našich životoch? Ako byť vedený tým správnym smerom?
Čítať ďalej Boh uprostred nás

Stvorený k dobrým skutkom

Boh poslal svojho jediného Syna na túto zem, aby uskutočnil obrovské dielo. Ak v Neho uveríme, môžeme sa znovu narodiť. Prečo to Boh urobil? Aký je jeho zámer? Pán nás pritiahol k sebe a urobil z nás svoje deti, aby sme konali dobré skutky, ktoré pre nás dopredu pripravil…
Čítať ďalej Stvorený k dobrým skutkom