O nás

Sme Kresťanské spoločenstvo Milosť sídliace v Nitre. Naša cirkev pôsobí na Slovensku aj v Českej republike a vo svojej podstate patrí do letnično-charizmatického hnutia. Náš zbor funguje už od roku 2005.

Bohoslužby sa konajú každú nedelu o 10:00. Ako prebiehajú naše zhromaždenia? Pred začiatkom si môžete dať niečo na občerstvenie v našej zborovej kaviarni a prehodiť pár slov s kamarátmi a známymi. Na úvode bohoslužby sú všetci pozvaní do zhromažďovacej miestnosti a zaznejú prvé tóny chvál a modlitieb. Naše chvály charakterizujú prejavy radosti, ako napríklad radostné rytmické piesne, tlieskanie, dvíhanie rúk aj tanec. Je milé pred Pánom predstúpiť s radosťou, ale vieme sa pred ním aj stíšiť počas pomalých chvál. Po chválach nasleduje kázané Božie Slovo, kedy pastor alebo iný poverený služobník vysvetľuje a vyučuje na nejakú tému z Biblie. Veríme, že kresťanstvo treba žiť aj v praktickom živote, takže kázne poskytujú odpovede na otázky ohľadom každej oblasti života, ako napr. manželstvo, rodina, práca, každodenný život a dianie vo svete. Na konci zhromaždenia je možnosť porozprávať sa s pastorom a poradiť sa o svojich problémoch a otázkach ohľadom viery.

Pán Ježiš povedal, že Jeho učeníkov spoznáme podľa ich lásky. Je pre nás preto veľmi dôležité, aby sme budovali vzájomné vzťahy. Veríme, že Svätý Duch v nás buduje jednotu, ktorá sa prejaví aj navonok. Radi organizujeme rôzne akcie, ako napríklad zhromaždenie so zahraničnými hosťami, zborový rodinný deň, detský tábor a mládežnícke akcie. Tieto podujatia nás viac zocelia a sú skvelou príležitosťou, aby sa o nás viac ľudí dopočulo.

U nás je vítaný každý človek nezávisle od vierovyznania a svojho pozadia. Veríme, že Boh nie je prijímač osôb, ale každý je pred ním milý, ktorý volá na pomoc meno Jeho Syna Ježiša Krista. Veríme, že Boh je ten istý včera, dnes i naveky, takže sa vie prejaviť živým reálnym spôsobom aj dnes v 21. storočí a človek, ktorý sa raz stretne so živým Bohom už nikdy neostane rovnaký a nevie ostať ani ticho, preto organizujeme rôzne evanjelizačné akcie v meste s rôznymi hudobnými skupinami a hosťami.

Ak Vás to zaujalo alebo máte nejaké otázky kľudne nás môžete kontaktovať a nezabudnite – VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ!