Spoznaj Ježiša

“A vy čo hovoríte, že kto som ja?” znela otázka pred 2000 rokmi a je stále aktuálna. Čo hovoríš, kto je Ježiš? Fiktívna osoba? Reálna historická osoba, ktorá žila mravný život a založil nový smer učenia? Alebo bol to naozaj Boží Syn? Odpoveď na túto pradávnu otázku má väčší vplyv na tvoj život, ako sa to zdá.

Celá Biblia, počnúc od knihy Genesis až po Zjavenie Jána hovorí o jednej výnimočnej osobe, ktorá má meno Ježiš Kristus. Sväté Písmo vydáva o ňom svedectvo, že je to večný Syn Boží, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. 

V Biblii čítame, že každá osoba zhrešila pred Bohom a hriech nás oddeľuje od Boha. Boh nás stvoril na to, aby sme Ho mohli osobne poznať, ale naše neprávosti urobili medzi nami veľmi veľkú priepasť. Boh sa však rozhodol, že si nás nedá a vymyslel jeden tajný plán.

Ježiš Kristus Nazaretský prišiel na túto Zem na misiu. Táto úloha bola stať sa človekom, žiť svätý život v božej bázni a zomrieť za hriešnych ľudí, akým sme ty aj ja. Prišiel zlomiť moc hriechu v našich životoch.

Ako to urobil? Poslúchol Boha Otca úplne bezchybne a bol dokonale spravodlivý. A toto všetko dal za výmenu, aby si nás získal späť. 

Určite si už počul o tom, že Ježiša ukrižovali na kríži práve na Veľkú noc. Vtedy dal svoju krv ako výkupné za náš život. Dokonalá obeť, ktorá zmyje naše hriechy a očistí naše svedomie. Dá nám pocit neviny a urovná stratený vzťah s Bohom. Na tretí deň bol vzkriesený a žije naveky. Odišiel do Neba pripraviť nám miesto, poslal k nám Svätého Ducha, ktorý nás sprevádza po všetky naše dni, kým sa nestretneme s Ním zoči-voči.

Ježiš je ten istý včera, dnes i naveky. Pred 2000 rokmi ho ľudia mohli spoznať, činil veľké zázraky a divy. Všade kam išiel, boli zmenené životy. Putá závislostí padli, chorí boli uzdravení, zlomené srdcia zahojené. Ľudia dostali šancu na nový život. Ježiš toto isté ponúka dnes aj tebe.

Ježiš je ten, ktorý príde späť. Sväté Písmo veľmi jednoznačne hovorí o tom, že Ježiš Kristus sa vráti na túto Zem a vykoná večný súd nad životom každého človeka. On bude kráľom celej Zeme a ľudstvo prvýkrát za celú históriu bude zažívať zlatý vek.

Tak čo? Kto je pre teba Ježiš? Ak Ho chceš urobiť Pánom a Spasiteľom svojho života, kľudne sa obráť na Neho v modlitbe. Ak Ho túžiš spoznať, On ti príde naproti. Nemusíš sa báť, On sám povedal: “kto prichádza ku mne, neodoženiem.” Ak ťažko hľadáš slová, dovoľ nám, aby sme ti pomohli. 

blank

Nebeský Otec, ďakujem ti za Tvojho Syna Ježiša Krista. Verím, že Ty si Ho poslal na túto Zem, On tu žil, zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych. Teraz sedí po Tvojej pravici. Ďakujem, že vďaka tejto obeti môžem mať odpustené hriechy, som ospravedlnený v tvojich očiach ako keby som nikdy nebol zhrešil. Ja prijímam tvoj dar večného života a prosím Ťa Ježiš, aby si sa stal Pánom každej oblasti môjho života a zjav mi prosím Tvoju realitu. Ďakujem, že teraz som spasený človek. V mene Pána Ježiša. Ámen.

Ak si sa dostal až sem a modlil si sa modlitbu spasenia, chceme ti pogratulovať a tešíme sa spolu s tebou. Ak máš nejaké otázky, kľudne nám napíš – ozveme sa ti čo najskôr. Samozrejme si vítaný na našich zhromaždeniach aj osobne 🙂

Viac info o našich bohoslužbách nájdeš v sekcii Kontakty a Program.