Program

blank

blank

Štandardný program

BOHOSLUŽBY

Utorok o 18:00 v Nitre

Nedeľa o 10:00 v Nitre

blank

blank

MODLITBY

Štvrtok o 18:00 v Nitre

blank

Bohoslužby zo soboty v Nitre o 17.00:

Záznam z poslednej bohoslužby:

blank

blank