Program

blank

blank

Štandardný program

BOHOSLUŽBY

Utorok o 17:00 v Trnave

Sobota o 17.00 v Nitre

blank

blank

MODLITBY

Štvrtok o 17:30 v Nitre

blank

Bohoslužby zo soboty v Nitre o 17.00:

Záznam z poslednej bohoslužby:

blank

blank