Prečo je dôležité, aby sme budovali Boží príbytok?

Dávidova láska a úcta k Bohu ho viedla k túžbe postaviť Mu postavil trvalý príbytok, kde by spočinula Jeho prítomnosť a sláva. Nie putovný stan, ale trvalé miesto! Boh to samozrejme nenechá bez povšimnutia. Všimli ste si akú odpoveď dal Boh Dávidovi na jeho víziu?
Čítať ďalej Budovať Boží príbytok?

Viera nie je zákon

Viera. Čo presne viera je a čo nie? Viera nie je ilúzia. Nie je to zákon, ani spoločenská norma. Je duchovným darom pre každého človeka a každý má inú mieru viery. Je to presvedčenie každého jednotlivca. Avšak je dostatočná na to, aby sme skrze ňu prijali spasenie do svojho života, žili v pokoji s Bohom a dokázali niekoho získať pre Krista? Preto je skutočne potrebné rásť vo svojej viere, aby sme dosahovali zasľúbenia, ktoré nám Boh vopred daroval, premáhali tento svet, získavali ľudí pre Pána a žili spravodlivý, požehnaný, radostný a pokojný život.
Čítať ďalej Viera nie je zákon

Ako pokračovať ďalej?

Jedna z hlavných otázok, ktorým čelíme v týchto zvláštnych časoch je: Ako máme pokračovať ďalej? Odpoveď nachádzame aj v tomto úseku Božieho slova, ktoré je platné vo všetkých časoch a nemení sa. Hovorí nám, aby sme prehlbovali našu známosť, ktorú máme o Ježišovi Kristovi, o Jeho sláve a hrdinskej cnosti. Máme si tú známosť nechať pre seba?
Čítať ďalej Ako pokračovať ďalej?

Nauč sa očakávať a túžiť

Vo svete môžeme počúvať mnoho falošných prorokov, ktorých snahou je nasýtiť nás vecami, ktoré nás vzďaľujú od Boha. No my sa nedajme! Sýťme sa Božím Slovom a vecami, ktoré vyznávajú Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele. Naučme sa túžiť a očakávať na Hospodina, kráčať po Jeho cestách. On potom postaví naše kroky na skalu, takže aj v tento čas dokážeme žiť s radostným srdcom, kráčať dopredu a ďalej budovať Božie dielo.
Čítať ďalej Nauč nás očakávať a túžiť

153 veľkých rýb

Máte aj vy niekedy pocit, že pracujete, robíte všetko tak ako máte a predsa to neprináša žiadne výsledky? To sa dá veľmi ľahko napraviť. Boh sa nás osobne pýta ako sa nám darí a túži nám zjaviť riešenie nášho problému. Keď ho poslúchneme, požehná nás a naplní náš život plnosťou.
Čítať ďalej 153 veľkých rýb