Ako pokračovať ďalej?

blank

Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána, jako máme všetko jeho božskej moci, darovanej k životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. A tak práve preto vynaložte na to všetku snahu a poskytujte vo svojej viere chrabrú ctnosť a v ctnosti známosť a v známosti zdržanlivosť a v zdržanlivosti trpezlivosť a v trpezlivosti pobožnosť a v pobožnosti milovanie bratstva a v milovaní bratstva lásku. Lebo keď to máte a množí sa vám to, nestavia vás to zaháľčivých ani neužitočných do známosti nášho Pána Ježiša Krista. Lebo ten, u koho niet týchto vecí, je slepý a krátkozraký, zabudol na očistenie od svojich niekdajších hriechov. Preto sa, bratia, tým väčšmi snažte robiť si pevným svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to budete robiť, neklesnete nikdy. (2. Petrov list 1:2-10)

blank

Jedna z hlavných otázok, ktorým čelíme v týchto zvláštnych časoch je: Ako máme pokračovať ďalej? Odpoveď nachádzame aj v tomto úseku Božieho slova, ktoré je platné vo všetkých časoch a nemení sa. Hovorí nám, aby sme prehlbovali našu známosť, ktorú máme o Ježišovi Kristovi, o Jeho sláve a hrdinskej cnosti. Máme si tú známosť nechať pre seba? Samozrejme, že nie! Veď predsa najdôležitejšou úlohou kresťana je šíriť túto známosť ďalej, hovoriť o nej ľuďom, ktorí ju ešte nepoznajú a získať ich pre Pána. Preto vynaložme všetku silu, aby sme budovali Dom Boží – cirkev a takto čakali na budúcnosť a na príchod Ježiša Krista na Zem.

blank

blank

Celú kázeň si môžete vypočuť:

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *