Nauč sa očakávať a túžiť

blank

Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Nijaký duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete. Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria, ako hovorí svet a svet ich počúva. My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. (1Jn 4:1-8)

Vo svete sa nachádzajú veci, ktoré pochádzajú od Boha, ale taktiež nájdeme aj také skutočnosti, ktoré od Neho nie sú. Falošný prorok je osoba, ktorá navádza človeka určitým spôsobom sa cítiť alebo zmýšľať. Avšak za touto osobou Boh nestojí. To znamená, že jej slová neprinášajú posolstvo Krista prišlého v tele  a nezakladajú sa na skutočnej snahe pomôcť ani na pravde, ktorá je v harmónií s Kristom.

Slovo od Boha sa vždy zakladá na pravde a na skutočnom Duchu Božom, ktorý chce človeka pozdvihnúť a dať mu nádej. Práve preto nás Božie Slovo vyučuje, aby sme tieto slová dokázali rozoznať, túžiť po Pánovi a byť hladní po Jeho spravodlivosti. Túžbu po Bohu Ježiš prirovnáva k jedeniu jedla – povedal, že blahoslavení sú tí, ktorí sú hladní, pretože oni budú nasýtení. Keď teda budeme túžiť po Bohu, budeme aj nasýtení Jeho prítomnosťou takým spôsobom, že budeme mať dobrý vnútorný pocit podobný tomu, ako keď zjeme nejaké dobré jedlo

Na druhej strane osoba, ktorá nevyznáva Ježiša Krista prišlého v tele, nehovorí pravdivú skúsenosť.  Takéto slová neprivedú človeka k Bohu a zároveň mu bránia v tom, aby prijal od Boha vplyv a požehnanie. Keď sa budeme zaoberať slovom zo sveta (ako napríklad správy, politické debaty, ktoré nie vždy sú úplne pravdivé), tak nás ten duch, ktorý stojí za tými slovami, môže obrať o túžbu a hlad po Bohu. Ak chceme mať hlad a túžbu po spravodlivosti, musíme sa rozhodnúť, že sa nebudeme sýtiť nimi. Spravodlivosť pochádza z viery a z presvedčenia, ktoré prišlo z toho dobrého jedla – Božieho slova. Túžba po Bohu je vo veľkej miere vecou nášho rozhodnutia, ale aj môžeme Boha prosiť o to, aby sme mali väčšiu túžbu po ňom a každá túžba Božích detí sa naplní.

blank

Lebo sa zo všetkých strán shrnulo na mňa toľko zlého, že tomu nieto počtu. Dostihli ma moje neprávosti, takže nemôžem vidieť. Je ich viac ako vlasov na mojej hlave, a moje srdce ma opustilo. Ráč, ó, Hospodine, vytrhnúť ma! Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc! (Ž 40: 13-14)

Na svete existujú ľudia, ktorí nám chcú urobiť zlé a navaliť na nás vinu. Takých ľudí mal v živote aj Dávid a taktiež aj Ježiš Kristus, keď prišiel na tento svet. No Dávida tieto ťažkosti pre jeho slabosť a hriešnosť zavalili, čo sa nestalo pri Ježišovi Kristovi. Aj nás to niekedy vie zavaliť, ale keď budeme volať o pomoc ku Bohu, On nás z toho vyslobodí.

blank

On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. (Iz 40: 29-31)

Stane sa, že už máme toho všetkého dosť a sme unavení z toho, čo sa okolo nás deje. Keď sa tak cítiš aj ty, upriam svoju pozornosť na Pána, túžobne na Neho očakávaj a On ti dá tú silu, ktorá ťa vyzdvihne a pomôže ti kráčať v živote ďalej.

blank

Túžobne som očakával Hospodina, sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi postavil na skalu a spevňuje moje kroky. (Ž 40:2-3)

Odkazom tejto časti je presne to, že aj v tento čas máme túžobne očakávať na Hospodina a On nás vypočuje, vtiahne nás do svojej prítomnosti a postaví naše nohy na skalu tak, že kroky nášho života budú pevné.

Celý žalm si môžete prečítať na tomto odkaze.

blank

Vo svete teda môžeme počúvať mnoho falošných prorokov, ktorých snahou je nasýtiť nás vecami, ktoré nás vzďaľujú od Boha. No my sa nedajme! Sýťme sa Božím Slovom a vecami, ktoré vyznávajú Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele. Naučme sa túžiť a očakávať na Hospodina a kráčať po Jeho cestách. On potom postaví naše kroky na skalu, takže aj v tento čas dokážeme žiť s radostným srdcom, kráčať dopredu a ďalej budovať Božie dielo.

blank

blank

Celú kázeň si môžete vypočuť:

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *