Pre koho pracuješ?

Biblia hovorí o práci. Budeme hovoriť o nej v súvislosti s kázaním evanjelia a budovania Božieho diela. Na úvod by som spomenul, že vlastne pochádzame zo socializmu. Táto ideológia kládla veľký dôraz na prácu. Vidíme, že socializmus skončil, práca však pokračuje. “Bez práce nie sú koláče” – toto vyučoval aj apoštol Pavol

Pred pádom do hriechu bol prvý človek zasadený do raja a mal sa starať o záhradu v Edene a mal sa nasýtiť prácou svojich rúk. Keď zhrešil, Boh povedal: “V pote svojej tváre budeš pracovať” (Gen 3:17). Práca sa stala námahou pre človeka. Kresťan vie, že existuje práca pred pádom do hriechu, ktorá sa podobá na prácu kráľa a veruže v Biblii čítame, že máme kraľovať v živote. Máme žiť z milosti a Božieho požehnania. “Pracovať v pote tváre” je dôsledok hriechu. Pán Ježiš nám však chce ukázať, že vďaka vykúpeniu môžeme pracovať ako Adam predtým než hrešil.

blank

Sladký je sen pracujúceho, už či je málo a či mnoho; ale sýtosť bohatého nedopustí mu spať. (Kaz 5:12)

Aj kráľ Šalamún hovorí o práci. Tu je zjavenie v tom zmysle, že človek získa požehnanie, keď pracuje. Či už získa málo alebo mnoho, má sladký spánok.  Na druhej strane, keď je človek veľmi bohatý a nemusí vynaložiť až také úsilie na prácu, nevie mať sladký spánok. Práca je totiž viazaná na ľudskú podstatu, preto je pre človeka nutnosť, aby robil niečo zmysluplné. Nie iba z produkcie práce máme dobrý pocit, ale skrátka z toho, že pracujeme. Keď sa niekomu nechce robiť to, čo by mal a potom ide jesť, tak mu až tak nechutí.

blank 

Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. (Prís 12:11)

Práca na Božej vinici je veľmi oslobodzujúca. Božie dielo nám dáva obrovský zmysel. Ak potrebuješ pozdvihnutie, práca na Božom diele ťa pozdvihne a pomôže ti vyslobodiť sa z problémov. Veľa ľudí sa ženie za niečím, čo nemá zmysel (napr. niekto chce zarobiť iba preto, aby mal peniaze). Toto nemá význam v Božích očiach. Človek si musí uvedomiť, že zmysel života je v práci na Božej vinici. 

blank

Ale čo sa vám zdá o tomto: Jeden človek mal dvoch synov. Pristúpil k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu! On odpovedal: Dobre, pane! Ale nešiel. Potom prišiel k druhému a povedal mu to isté. A ten odpovedal: Nechce sa mi! Ale potom oľutoval a išiel. Ktorý z tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali Mu: Ten druhý. Povedal im Ježiš: Veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho. (Mt 21:28-31)

V tomto podobenstve je reč o dvoch synoch a o práci na Božej vinici. Otec poslal svojich synov pracovať. Jeden syn povedal, že nejde. Neskôr si to rozmyslel a chopil sa dobrej práce na Otcovej vinici. Druhý syn povedal, že ide, ale nakoniec nešiel. Vidíme, že prvý syn splnil Otcovu vôľu. Toto podobenstvo pripomína náš každodenný život. Niektorí ľudia povedali, že nepôjdu slúžiť Bohu, ale potom si uvedomili dôležitosť služby a pridali ruku k dielu. Prišli na to, že je dobré pracovať na Božej vinici. Iní však povedia, že pôjdu, vôbec nerozumejú veciam, iba pritakávajú a nakoniec nejdú pracovať. Je dobré si uvedomiť, že pracovať pre Boha nie je nábor, ale voľba. Môžeme žiť tak, že odovzdáme celý svoj život Pánovi. Existuje možnosť pracovať pre Božie kráľovstvo, Ježiš Kristus počíta s tým, že budeš pracovať pre Neho. Skús prehodnotiť, čo robíš pre seba a pre Božie dielo. 

Pozoruj na seba a daj si pozor, aby si nebol tým druhým synom. Nie je dobré totiž, aby sme robili veci v osobných životoch na úkor práce na Božej vinici. Zváž to, ako práca ovplyvňuje tvoj život v oblasti vzťahu s Pánom a práce pre Pána. Súčasťou Božieho kráľovstvo je aj tá práca, ktorú robíš pre seba, lebo z nej dávaš do zboru. Napr. desiatok vyjadruje požehnanie od Pána. Nie je zlé byť bohatý, ale nemáme sa dostať do stavu, kedy pracujeme iba pre to bohatstvo.

blank 

Tu prehovoril Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa! Ježiš odvetil: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry, alebo matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium, žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku - keď aj s prenasledovaním - domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život. (Mk 10:28-30)

Treba mať vieru, že sa Pán o nás postará. Ľudia hľadajú pozdvihnutie rôznymi spôsobmi. Niekto ide do stávkovej kancelárie a skúsi šťastie. Druhý si zoberie prácu navyše. Ak kresťan chce byť pozdvihnutý, začne slúžiť Pánovi. Boh totiž dokáže zmeniť naše životy k lepšiemu. Pán dal svojim služobníkom nový život. V evanjeliách čítame ako niektorí jednotlivci začali slúžiť Ježišovi Kristovi. Keď Pán povolal svojich učeníkov, Pána nezaujímalo akú prácu majú. Treba si uvedomiť, že Pán nás vie veľmi dobre požehnať a aj sa o nás veľmi dobre postará. Buďme zamestnaní pre Pána, lebo je dobrý zamestnávateľ. Môžeme sa spoliehať na to, že Boh neostane nikomu dlžný. Už 2000 rokov Pán zamestnáva svojich zamestnancov a doteraz im nikdy nič nechýbalo. Boh sa o teba postará, lebo jeho vôľou je úplne zaopatrenie všetkého. 

blank

Keď keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje!  (2Tes 3:10)

Ak nechceš vinicu Pánovu, tak nejedz – je to akoby prekliatie. Boh odníma požehnanie od takých ľudí, ktorí nechcú pracovať na Božej vinici. Keď si v cirkvi a zrazu je na tebe väčší nárok, tak ver v požehnanie!! Je viac práce, tak si môžeš nárokovať väčšie požehnanie od Boha.

A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne. (Kol 1:29)

Boh nechce od teba, aby si robil niečo, na čo nemáš. Vo svete veľakrát chcú od nás práve to, čo nevieme. Aj sám človek sa môže namotať na to, že niečo vie aj keď to nevie. Ale Boh taký nie je.

Buďme vďační ak pracujeme. Požehnaný je ten, kto pracuje, lebo bude jesť ovocie svojich rúk. Buďme vďační za prácu, ktorá nás unaví a máme z nej sladký spánok. Pracuj pre Pána aj ty, možností je dosť. Musíme veriť, že Pán je s nami a my sme tí, ktorí z tej moci budujú na Zemi Cirkev. Tak pre koho pracuješ?

blank

blank

Celú kázeň si môžete vypočuť:

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.