Peter Gammons v Nitre

28.5.2021

Naše zbory sú pripravené na rast. Sú pripravené na žatvu. No ako na to? Ako máme privádzať ľudí do zboru? Ukážeme si to na jednoduchom slovíčku – MILOSŤ.

M – Message – správa/zvesť 

Je veľmi potrebné, aby sme mali jasno v tom, čo je tou dobrou správou, ktorú chceme zvestovať ľuďom. Je ňou evanjelium. No ako by sme mohli evanjelium zhrnúť do krátkej správy? 

Peter Gammons v Nitre

Boží plán 🡪 Náš problém 🡪 Ježiš ako riešenie

Boh nás naplánoval ako svoju rodinu a priateľov, no hriech vytvoril priepasť medzi nami a Bohom. Ježiš je však riešením tohto problému – zomrel za nás a tým vytvoril most cez tú priepasť, aby sme sa mohli dostať k Bohu.

I – Invitation – pozvanie 

Problémom však niekedy býva, že aj keď dokážeme dlho rozprávať o Bohu, často nedôjde k tomu najpodstatnejšiemu –  nepozveme ich k tomu, aby odovzdali svoj život Bohu. Zmysel kázania evanjelia nie je v tom, aby sme ľudí ovplyvňovali, ale aby sme ich získavali pre Boha. 

L – Link – prepojenie

Prepojme ľudský problém s Božou odpoveďou. Dôležité je, aby sme si uvedomili, čo konkrétna osoba potrebuje. Ak potrebuje uzdravenie, povedzme jej, že Ježiš to dokáže. Ak sa potrebuje zbaviť strachu, povzbuďme ju, že dokonalá láska vyháňa strach. Pretože evanjelium je Božou odpoveďou na problémy ľudí. 

O – Opportunity – príležitosť

Modlime sa k Bohu za to, aby nám dal príležitosť hovoriť evanjelium. Aby nám dal príležitosť priviesť niekoho k Nemu. Keď sa za to budeme modliť, Boh nás určite vypočuje a začneme stretávať ľudí, ktorí sú pripravení na to, aby od nás prijali evanjelium.

S – Scripture – Slovo 

Biblia je kniha odlišná od každej inej knihy. Prečo? Pretože je inšpirovaná Bohom. Biblia je zároveň nezničiteľné semeno, ktoré keď zasejeme do sŕdc ľudí, už sa ho nebudú vedieť zbaviť. 

Je však potrebné, aby sme vedeli aj verše z Biblie naspamäť, aby sme ich mohli využívať v každodennom živote pri rozhovoroch s ľuďmi. Pastor Gammons odporúča vedieť aspoň tieto tri verše naspamäť, pretože sú dostatočne mocné, aby zmenili život človeka: 

Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. (Rim 3:23)

Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. (1Jn 1:9)

Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. (Zj 3:20)

T – Testimony – svedectvo

Povedzme ľuďom svoje svedectvo o tom, čo urobil Boh v našom živote. Každé svedectvo je iné a každé je dostatočne vzrušujúce. Práve tvoje svedectvo je to perfektné pre ľudí, ktorým budeš hovoriť. 

A nechýba nám niečo? Predsa mäkčeň na T. Tým je Svätý Duch, ktorý je neodmysliteľne potrebný v našich životoch, aby sme vedeli efektívne pracovať pre Ježiša.

Celú kázeň si môžete vypočuť:

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.