Dôležitosť chvál

Ale ty si svätý, ktorý tróniš na chválach Izraelových. (Ž 22:4)
A Duch Hospodinov odišiel od Saula, a desil ho zlý duch, poslaný od Hospodina. Vtedy povedali služobníci Saulovi, jemu: Nože hľa, prosíme, desí ťa zlý duch od Boha. Nech tedy rozkáže náš pán svojim služobníkom tu pred tebou, aby vyhľadali muža, ktorý vie hrať na harfe, aby, keď prijde na teba zlý duch od Boha, hral svojou rukou, a bude ti dobre. A Saul riekol svojim služobníkom: Nože mi tedy vyhľadajte muža, ktorý dobre hrá, a doveďte ho ku mne. Vtedy odpovedal jeden z mládencov a riekol: Hľa, videl som syna Izaiho Betlehemského, ktorý vie hrať, a je to muž udatný a bojovný, rozumný do reči, človek krásnej postavy, a Hospodin je s ním. (1Sam 16:14-18)

Chvála. Hudba. Spev. Uctievanie. Všetko toto je veľkou a neoddeliteľnou súčasťou bohoslužby. Prečo? 22. žalm hovorí, že na chválach prebýva Boh. To znamená, že chválou sa približujeme k Bohu a vstupujeme do Jeho prítomnosti. Nielenže vstupujeme do Božej prítomnosti, ale chvála dokáže vypôsobiť aj to, že od nás odchádzajú zlí duchovia a namiesto nich sa uvoľňuje Svätý Duch. Namiesto tlaku a trápenia cítime radosť, smelosť, uvoľnenosť a požehnanie. Keď v cirkvi chvála rastie v kvalite, pomazaní a v sile Svätého Ducha, vtedy vidíme, že Božie dielo rastie a nastáva prebudenie. 

Treba si však uvedomiť jednu vec – Boh prebýva tam, kde je chvála a uctievanie v duchu a v pravde. Teda chvála nepochádza z hudobných nástrojov alebo spevu, ale chvála pochádza zo srdca. Hudba teda nie je cieľom, ale iba prostriedkom, ktorý nás približuje k Bohu. Aké vlastnosti by mal mať správny “chválič”? Viete, kto je úžasným biblickým príkladom takéhoto človeka?

blank

Dozviete sa v kázni 😉

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *