Odstráň všetok kvas

Nie je dobrá vaša chvála! Či neviete, že málo kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný Baránok, Kristus, bol [za nás] obetovaný. Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote a v pravde. (1.Kor 5:6-8)
Ale (učeníci) zabudli si vziať chleba; nemali na lodi so sebou viac, len jeden chlieb. On ich vystríhal: Dajte si pozor! Varujte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesovho! I hovorili si medzi sebou: To preto, že nemáme chleba! Ježiš to zbadal a povedal im: Prečo hovoríte o tom, že nemáte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je zatvrdnuté vaše srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nečujete? Či sa nepamätáte, koľko plných košov zvyškov ste nazbierali, keď som piatim tisícom lámal päť chlebov? Odpovedali Mu: Dvanásť. A keď som tých sedem (chlebov lámal) pre štyri tisíce, koľko plných košov zvyškov ste nazbierali? Odpovedali: Sedem. Vtedy im povedal: Či ešte nerozumiete? (Mk 8:14-21)

So slávením Veľkej noci sa spája aj Sviatok nekvasených chlebov a preto je toto obdobie veľmi príhodné na korekciu a odstránenie kvasu z našich životov. Ale čo je vlastne myslené pod pojmom kvas? A prečo je dôležité, aby sme ho odstránili z nášho života a taktiež z cirkvi? 

Kvasom môže byť hriech, zlé učenie alebo nesprávny svetonázor. Dokážu oddeliť človeka od Božej pravdy a Jeho prítomnosti. Akýkoľvek kvas dokáže veľmi skomplikovať naše životy, pretože vtedy nedokážeme v pravde vyhodnotiť a prijať duchovné princípy. Napríklad aj v príbehu učeníkov vidíme, že kvas – učenie farizejov tak zastrelo ich zrak, že si ani po nadprirodzených skúsenostiach s rozmnožením chlebov neuvedomili, že Ježiš je mocný sa o nich postarať v každej situácií. Ježiš nás predsa učí, že my nemusíme dbať o materiálne veci, o tie sa postará On, pretože život nepochádza z hojnosti, ale presne naopak – hojnosť pochádza zo života, ktorým je pre nás Ježiš Kristus a cirkev. A keď sme čistí, nekvasení a keď v duchu a v pravde uctievame Pána, tak sa v budúcnosti budeme vedieť na Neho vo všetkom spoľahnúť. 

Taktiež je potrebné podotknúť, že kvas je veľmi nebezpečný, lebo aj málo kvasu dokáže nakvasiť celé cesto. Aj málo hriechu alebo zlého učenia, ktorého sa človek chytí, dokáže úplne pohltiť celú jeho myseľ a pokaziť jeho život. Avšak nielen život jednotlivca, ale aj cirkev, v ktorej sa kvas nachádza.

A preto urobme tak, ako hovorí Božie slovo – odstráňme z nášho srdca všetok hriech, zlosť, lakomstvo, zlé učenie a skrátka všetko, čo nám bráni žiť radostný a pokojný život v Pánovi, nasledujme Boha v čistote a v pravde ako nekvasení a Boh nás požehná a oslávi sa na našich životoch.

blank

Celú kázeň si môžete vypočuť:

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.