Silná zmena myslenia

blank

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.(Rim 12:1-2)

Tým, že sme uverili v Ježiša Krista a boli sme spasení, v našich životoch nastala veľká zmena. Naša myseľ bola premenená. A čo prichádza s premenou našej mysle? Každý z nás bol obdarovaný duchovnými darmi – charizmami, ktoré keď budeme využívať a rozvíjať, tak budeme prinášať ovocie. A čím viac vecí ovplyvníme premenou našej mysle, tým viac bude náš život v súlade s Božím slovom a Božími milosrdenstvami.

Veľmi slávny príklad biblického muža, ktorého myseľ bola pri obrátení premenená, je sám apoštol Pavel. On bol doslova obkľúčený svetlom a jeho zmýšľanie bolo zmenené tak drastickým spôsobom, že z človeka, ktorý nenávidel kresťanov sa stal veľký Boží služobník a evanjelista. A presne kázanie evanjelia je najhlavnejším cieľom našej premenenej mysle. Preto obnovujme svoju myseľ, buďme si vedomí svojich darov a vykonávajme Božiu službu verne, aby Božie dielo mohlo rásť, aby sme evanjelium zaniesli čo najviac ľuďom a aby sme žili požehnané životy.

blank

Celú kázeň si môžete vypočuť:

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *