Aký je plán spasenia pre teba?
 


Si hladný? Nie fyzicky hladný, ale túžiš po “niečom viac” vo svojom živote? Je niečo hlboko v tebe, čo sa nedokáže uspokojiť?
Ak áno, Ježiš je tá cesta! Ježič povedal, "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude nikdy hladovať, a kto verí vo mňa, nebude nikdy smädný" (Ján 6:35).

Si zmätený? Zdá sa ti, že sa ti nedarí nájsť cestu alebo zmysel života? Vyzerá to akoby niekto zhasol svetlo a ty nedokážeš nájsť vypínač?
Ak áno, Ježiš je tá cesta! Ježiš prehlásil: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života" (Ján 8:12).

Cítiš niekedy, že ti život uniká? Vyskúšal si už množstvo dverí len aby si zistil, že to, čo je za nimi je prázdnota a nezmyselnosť? Hľadáš vchod do plného života?
Ak áno, Ježiš je tá cesta! Ježiš hovorí: "Ja som dvere; kto vchádza cezo mňa, bude spasený. Vojde aj vyjde a pašu nájde" (Ján 10:9).

Si sklamaní inými ľuďmi? Máš plytké a prázdne vzťahy? Zdá sa ti, že každý ťa chce len využiť?
Ak áno, Ježiš je tá cesta! Ježiš povedal: "Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za svoje ovce...Ja som dobrý pastier; Poznám svoje ovce a ony poznajú mňa" (Ján 10:11, 14).

Premýšľaš, čo bude po tomto živote? Máš už dosť života v honbe za vecami, ktoré sa kazia a hrdzavejú? Pochybuješ niekedy, čo život má vôbec nejaký zmysel? Chceš žiť aj po smrti?
Ak áno, Ježiš je tá cesta! Ježiš povedal: "Ja som vzkriesenie aj život. Kto verí vo mňa bude žiť, aj keby zomrel a kto verí vo mňa, nikdy nezomrie" (Ján 11:25-26).


Čo je tá cesta? Čo je pravda? Čo je život?
Ježiš odpovedá: "Ja som cesta, Pravda aj život. Nikto neprichádza k Otcovi jedine skrze mňa" (Ján 14:6).


Biblia nám hovorí, že my všetci sme zhrešili a teda sme odlúčení od Boha (Kazateľ 7:20; Rímskym 3:23). Prázdnota, ktorú vo svojom srdci cítiš, je neprítomnosť Boha v tvojom živote. Boli sme stvorení, aby sme žili v spoločenstve s Bohom. Pre náš hriech sme boli odlúčení a nemáme tento vzťah. Čo je ešte horšie, kvôli nášmu hriechu budeme oddelení od Boha celú večnosť, v tomto aj v budúcom živote (Rímskym 6:23; Ján 3:36).

Ako vyriešiť tento problém?
Ježiš je tá cesta! Ježiš vzal náš hriech na seba (2 Korintským 5:21). Ježiš zomrel namiesto nás (Rímskym 5:8), vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my. Po troch dňoch Ježiš vstal zmŕtvych, zvíťazil nad hriechom a nad smrťou, (Rímskym 6:4-5).
Prečo to urobil?
Ježiš sám odpovedal na túto otázku, "Nikto nemá väčšiu lásku ako keď položí svoj život za svojich priateľov" (Ján 15:13). Ježiš zomrel, aby sme my mohli žiť. Ak vložíme našu vieru v Ježiša, uveríme v Jeho smrť ako platbu za naše hriechy – všetky naše hriechy budú odpustené a zmazané. Potom bude náš duchovný hlad utíšený. Svetlo sa nám znovu rozsvieti. Budeme mať prístup k životu, ktorý nás bude uspokojovať. Spoznáme nášho skutočného najlepšieho priateľa a dobrého pastiera. Budeme si istí, že máme život aj po smrti – vzkriesení v nebesiach pre večnosť s Ježišom!
 

"Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život"
(Ján 3:16).