Od malička s Bohom?

V tejto časti blogu by sme Vám chceli predstaviť svedectvá ľudí o tom, ako im Boh pomohol v rôznych situáciách, zmenil ich život k lepšiemu alebo našli nový zmysel života. 

blank

Prvé svedectvo je o mladej dievčine, ktorá vyrastala v kresťanskej rodine, bola vedená k viere a predsa musela sama nájsť osobný vzťah s Bohom. Ako sa to stalo?

Dočítate sa v našom interview.

blank

blank

1.) Vyrastala si v kresťanskej rodine, povedz nám aký vplyv to malo na tvoje hľadanie Boha?

Vďaka tomu, že som sa narodila do kresťanskej rodiny, vedela som, že Boh je prítomný medzi nami. Nerozmýšľala som, či Boh existuje alebo neexistuje. Bola to (a stále je) živou realitou pre mňa. Ale samozrejme, čím som staršia, tým si viac a viac uvedomujem, nielen že Boh je v našej rodine ale je aj vo MNE, zažívam Jeho prítomnosť “na vlastnej koži”, nielen z rozprávania rodičov. 

Dokonca si stále pamätám príbehy a kreslené obrázky z Biblie pre deti. Ako malá som si zvykla robiť preteky, za aký čas stihnem prečítať svoju detskú Bibliu.

blank

2.) Tvoje obrátenie k Bohu sa viaže ku konkrétnemu momentu alebo to bol proces?

blank

Bol to skôr proces… Vedela som, že Boh existuje. Keď som mala zlé sny, vždy mi pomohol. Keď som mala písomku alebo olympiádu, vždy mi dal svoj pokoj. Bol pri mne, ale nie vždy som si na to spomenula (čo ma veľakrát trápilo).

Keď som mala približne 13-14 rokov, na bohoslužbe v cirkvi bola príležitosť na prijatie Ježiša Krista ako Pána do svojho života. Tak mi začalo búšiť srdce, vedela som, že mám ísť na túto modlitbu. Uvedomila som si, že som ešte nikdy predtým verejne pred ľuďmi nevyznala, že Ježiš je Pánom aj pre MŇA. Išla som to teda napraviť.

blank

Vďaka tomuto veršu som si uvedomila, že aj JA SAMA musím mať osobný vzťah s Bohom. Nestačí, že som dieťa kresťanov, že som chodievala do nedeľnej školy. Aj deti kresťanov potrebujú vlastnú vieru, nestačí viera ich rodičov.

BOH CHCE MAŤ S KAŽDÝM Z NÁS JEDINEČNÝ A OSOBNÝ VZŤAH.

Ani sa len nepokúste hovoriť si: Máme otca Abraháma! Lebo vravím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť Abrahámovi deti. (Lk 3:8)

No istý čas trvalo, kým môj vzťah s Bohom začal byť úplný…

blank

3.) Kedy si sa rozhodla, že z vlastnej vôle chceš nasledovať Pána a slúžiť Mu?

Môj prvý mládežnícky tábor bol ozaj prelomový. Celý týždeň medzi kresťanmi v podobnom veku ako som bola ja, ráno a večer dynamické chvály a vyučovania… Vtedy som sa zarazila, veď ja neslúžim Bohu na 100%, nie som Mu ÚPLNE odovzdaná. Uvedomila som si dôležitosť biblického krstu úplným ponorením pod vodu. Nie je to náboženský rituál vykonaný na malých deťoch ale krok viery. Znamená to zaviazanie sa a odovzdanie sa. V tej chvíli som nechápala, prečo som sa dovtedy nedala pokrstiť. Tiež som veľmi túžila po krste Duchom Svätým. Vedela som, že Ho potrebujem a že Ho veľmi chcem.

Kresťanské konferencie (s krstami) nebývali v lete, no ja som mala to “šťastie”, že tesne po tomto mládežníckom tábore bola konferencia s evanjelistom Danielom Kolendom. Na ten víkend nezabudnem… V piatok mládežnícka bohoslužba, v sobotu ráno kázal evanjelista Daniel Kolenda, na obed som sa dala pokrstiť, večer som sa prihlásila na stráženie detí. A nedeľa… Po skončení bola modlitba pre tých, ktorí sa chcú odovzdať a naplno slúžiť Bohu. Hneď som bežala dopredu na modlitbu. Na svoje miesto som sa vrátila s Duchom Svätým v srdci. A čím som s Ním dlhšie, tým Ho chcem viac a viac spoznávať a poslúchať (nie je to žiadna doktrína, energia alebo tradícia! Duch Svätý je Osoba, ktorá je stále pri mojom boku a môže byť aj pri tvojom).

„A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha.“ (Sk 2:38)

blank

4.) Ako mladá kresťanka plánuje svoj život a budúcnosť s Bohom?

Boli pokusy s vedením si diára, ale dlho to nevydržalo 😁…

blank

5.) Vedela by si nám porozprávať konkrétny príbeh, kedy ti Boh pomohol urobiť dôležité rozhodnutie v živote?

Troška sa vrátim aj k predošlej otázke. Nerada robím veci spontánne. Mám rada, keď viem, čo ma čaká, čo treba ešte urobiť a mať ako takú predstavu. Avšak je dôležité naučiť sa dôverovať Bohu a byť otvorený pre nové výzvy.

Raz na konferencii v Banskej Bystrici bol odkaz: posunúť sa ďalej, napredovať, akcelerovať, level up! Ja som mala pocit, že stagnujem. A to aj po duchovnej stránke. Chcela som byť bližšie k Bohu. No nepomyslela by som si, že sa pohnem aj “fyzicky” na úplne iné miesto… 

Jedno leto som strávila v Bratislave. Odvtedy mi zostalo v srdci, že toto je mesto, kde chcem prísť študovať (v tom čase som si myslela, že až na vysokú školu…) O pár mesiacov neskôr som sa rozhodla, že vyskúšam matematický gympel (a prečo nie v BA?).

Vierou poslúchol Abrahám, keď ho (Boh) povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa, a nevedel, kam ide. (Žid 11:8)

Abrahám vyšiel zo svojej vlasti, zo svojho pohodlia, z komfortnej zóny. Vzdal sa všetkého známeho a išiel na miesto, ktoré nevedel ako bude vyzerať. ALE. Mal vieru, že to bude dobré a dokonalé.

Ďakujem Bohu za túto výzvu. Opustila som síce svoje rodné mesto, ľudí, veci. No získala som toho dvojnásobne viac. (Veď kto má 2 stužkové? 🤔) Pohodlie domova je úžasné, no neľutujem ani na sekundu, že som sa toho “predčasne” vzdala. Keď raz padla otázka na mládeži, že čo mám nové, musela som dlho premýšľať, čo NEmám nové. Nové som mala VŠETKO! Nové mesto, nové bývanie, nové spolubývajúce, nová škola, noví spolužiaci a učitelia, nový režim, …

blank

Moje ďalšie väčšie rozhodovanie bolo ohľadom vysokej školy.

Hnevalo ma, že som si koncom 3. ročníka na gympli nevedela vybrať odbor na výšku (áno, niektorí možno nevedia akú školu ani po maturite, ale mne to vadilo…). Vedela som, na akú školu chcem ísť (už asi od narodenia). Ale nevedela som si vybrať odbor. Ani pri jednom odbore som nemala pokoj, istotu, že toto by som išla študovať. A ani som nemohla mať. Lebo môj odbor ešte “neexistoval”. V lete pred maturitným ročníkom predstavili na Matfyze nový odbor. No a keď som videla jeho študijný plán… To je ono! Ideálne spojenie matematiky a informatiky v podobe Dátovej vedy 🤓. Za chvíľu ukončím 1. ročník a musím povedať, že ma veľmi baví toto štúdium a nechcela by som ho vymeniť za iný odbor a už vôbec nie za inú školu. Čudujem sa, že mi toto štúdium mohlo až tak sadnúť. Ešte viacej sa teším tomu, že môžem využívať aj v cirkvi veci, ktoré som sa naučila na Matfyze.

Uvedomila som si, že nie vždy uvidím všetko naraz, čo má pre mňa Pán pripravené. Ale postupne a v správnom čase sa odhalí to, čo sa má odhaliť. Treba len kráčať vierou a modlitbou a Boh už bude viesť správnym smerom. 

V danom momente sa zdá, že neprichádza odpoveď, resp. si to len myslíme. Ale v pravý čas príde odpoveď na naše modlitby a otázky.

blank

6.) Veľa ľudí sympatizuje s kresťanstvom a sú zvedaví, ale majú pocit, že by o niečo prišli ak by sa obrátili k Bohu. Čo si o tom myslíš ty?

blank

Život s Bohom by som za žiaden iný život nevymenila. Nie je to žiaden monotónny život, nudný alebo prázdny, plný príkazov a zákazov. Práve naopak! Nikdy nevieš, čo všetko má Boh pre teba pripravené a keď to dosiahneš, tak nezostáva nič iné, len sa čudovať, vážne??

Dostane ťa do takých situácii, do ktorých by si sa nikdy sám od seba nedostal a vie  si ťa nadprirodzene použiť aj v takých veciach, do ktorých by si sa „dobrovoľne“ nikdy nepustil. Napr. introvert, ktorý radšej ticho sedí v kúte vo väčšej spoločnosti sa prihlási na pomoc pri organizovaní festivalu pre stovky mladých alebo sa dostane na detské tábory, kde pri deťoch je potrebné sa naozaj odreagovať, prípadne spraviť interview na kresťanský blog…. Avšak za tieto veci som najviac vďačná.

Ďalšia vec je, že by som si nevedela predstaviť život, kde by som sa musela spoliehať len na svoju múdrosť. To by teda dopadlo 😁. Ale Božie vedenie je také dokonalé a ten Jeho pokoj milujem. Ani si nechcem predstaviť bez Neho život. Bez Ducha Svätého = Radcu, Potešiteľa. Je to oveľa ľahšie, keď sa môžem niekomu zdôveriť a mať istotu, že ma nesklame a že mi vie vždy dokonale poradiť.

Všetko sa stane v pravý čas, stačí len robiť postupne kroky viery. A keď sa spätne obhliadnem, tak sa len čudujem, že ahá, wow, toto so sebou súvisí?? Ešteže som to (ne)urobila (častokrát sa to naozaj ukáže až časom 😅). 

"Hospodin riadi kroky muža; ako môže človek rozumieť svojej ceste? " (Prís 20:24)
-> No nijako, ale je to ozaj veľké dobrodružstvo, do ktorého sa oplatí vstúpiť!
Detský tábor 2020

7.) Veľa mladých ľudí, ktorí vyrastali v kresťanskej rodine a v zbore nepozná svetský životný štýl a preto ich veľmi láka. Čo by si odkázala kresťanom, ktorých priťahuje svet?

Naozaj zaujímavá otázka. Aj ja som sa nad ňou viackrát zamýšľala. Určite ju nezodpoviem úplne, ale len čiastočne – z mojej perspektívy.

Aj introverti, aj extroverti potrebujú spoločnosť ľudí. Vidím, ako niektorí mladí ľudia okolo mňa “sa zabávajú”. Chceme zapadnúť, prispôsobiť sa okoliu alebo nájsť uznanie od druhých. Občas mi napadlo, že či sa nechcem “zabaviť”. Áno, chcem. Ale dá sa to aj bez porušenia, či už štátnych alebo svojich morálnych zákonov. Verím, že Boh nenechá nikoho samého a pošle do každého života úprimných ľudí, s ktorými si človek užije naozaj veľa dobrej zábavy.

Keď som bola menšia, tak som nemala veľmi hlboké vzťahy, väčšinu času som strávila doma (a učila sa). Nuž, musela som aj ja niekedy vyjsť zo svojej ulity. Až potom Boh priviedol toľko dobrých ľudí do môjho života a za všetkých som nesmierne vďačná. Či už sú z Nitry, Trnavy, Bratislavy alebo iného kúta Slovenska, či Česka. 

V živote som nebola na žiadnej párty alebo opitá, ale neprišla som o nič. Toľko zábavy som zažila s úžasnými ľuďmi. Najväčší zážitok bol OneWayFest, kde som nielen spoznala nových ľudí ale aj lepšie spoznala tých, ktorých som poznala už predtým. A to všetko v Božej prítomnosti. 

blank

blank

Mám veľmi rada matematiku, fyziku a programovanie. A ešte radšej mám, keď matematikou, vedou alebo programovaním viem lepšie chápať Boha.Všetko je dokonale naprogramované. Od kvarkov, častíc a atómov po celé galaxie. Boh len čaká na našu odpoveď. Kedy vstúpime do Jeho plánu? Boh ráta s každou premennou, pardon, každým človekom. Má obrovskú radosť za každého, keď splní „podmienku“.

Čo je tou podmienkou? Nie je to nič zložité a ťažké. Je to VIERA z úprimného srdca. Prijmi Ježiša do svojho srdca a splníš tú najdôležitejšiu podmienku svojho života.

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Písmo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude zahanbený. (Rim 10:9-11)

Chceš aj ty spoznať Ježiša osobne? Určite si pozri aj túto stránku.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *