SK7709 0000 0000 0232892028
 
Aktívne sa venujeme biblickému vzdelávaniu detí a mládeže:

 • tematické hry (kresba, divadlo...)
 • spoznávanie a poučenie z biblických príbehov
 • programy pre voľný čas

 
 • organizovanie mládežníckych stretnutí ( letné a zimné tábory, skupinové stretnutia...)
 • prednášky na aktuálne témy
 • rozhovory
 • pozývanie hostí
 • programy pre voľný čas


Aktívne sa venujeme mediálnemu propagovaniu kresťanských hodnôt a princípov:

 • spoločenské podujatia
 • premietania
 • koncerty

Na kvalitné realizovanie našich myšlienok do praxe je neustále potrebná a vítaná finančná podpora.

Ďakujeme.