Ako prežiť na púšti?

Čím sa vyznačuje púšť?

Môže sa stať v živote človeka, že sa z nejakého dôvodu dostane na púšť.  Pýtaš sa ako to myslím? Mám na mysli suché, zdanlivo neplodné obdobie života, kedy sa človek stretne s novými výzvami a problémami, ktoré nie sú až také ľahké prekonať. Čím sa vyznačuje púšť? Je tam horúco, nie je tam voda ani jedlo a sú tam všelijaké jedovaté tvory ako napríklad škorpióny. A človek sa tam cíti sám. Obraz skutočnej púšte nám pomáha vcítiť sa do situácií a pocitov ľudí, ktorí sa z nejakého dôvodu dostali na toto nie veľmi príjemné miesto. 

Je možné sa dostať na púšť kvôli vlastným chybám, ale nie je to vždy tak. Väčšina zemegule sa teraz dostala na púšť kvôli pandémii. Treba si uvedomiť, že nikdy nebolo idylické obdobie na Zemi, v skutočnosti ani jedno pokolenie nemôže obísť súženie. Nie je to nič nové pod slnkom. Vieme napríklad, že počas stáročí boli rôzne vojnové konflikty, dve svetové vojny, lokálne alebo vo väčších regiónoch vznikli ohniská epidémií, ľudstvo sužovali aj prírodné katastrofy atď. My sme doteraz žili relatívne v pokoji, tak sme na pandémiu neboli pripravení. Čo môžeme urobiť na púšti, kam sme sa v prvom rade nikdy nechceli dostať? Pravdupovediac je to vynikajúca príležitosť budovať osobný vzťah s Bohom.

blank

Čo robiť na púšti?

V Biblii čítame, že kráľ Dávid vždy vedel, ako sa priblížiť k Bohu aj v ťažkých obdobiach svojho života. Vo vojnových konfliktoch, v ťažkých situáciách zažíval Božiu podporu, lebo volal na meno Pánovo.  Počnúc od jeho pomazania za kráľa až po jeho smrť, celý život zažíval ťažké situácie a veľakrát musel čeliť životným skúškam. Často volal na Boha a prosil o pomoc Toho, koho Biblia nazýva všemocným Stvoriteľom neba a Zeme. Kráľ Dávid nikdy nedovolil sebe, aby zostal smutný, deprimovaný, ale v ťažkých situáciách sa pozbieral ako vojak. 

Spolu so mnou znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Ježiša Krista. (2Tim 2:3)

blank

Zbrane na púšti

blank

Veľmi dôležitá je v tomto období aj nádej. Biblický učiteľ Derek Prince vyučoval, že nádej dokáže chrániť našu myseľ, preto úlohou kresťana je, aby sa stal optimistom a vybudoval v sebe schopnosť očakávať dobré veci v každej životnej situácii. Ako? Napríklad už spomínaný kráľ Dávid veril, že ho Pán vytrhne zo všetkých svojich problémov. O tomto sa môžeme dočítať napríklad v jeho žalmoch. Realita niekedy môže byť tvrdá, okolnosti sa môžu rútiť takým smerom, akým sme si to naozaj neželali. Sú také dni v našich životoch, o ktorých by sme najradšej povedali, že v nich nemáme žiadnu záľubu. Vtedy je potrebné rozpomínať sa na Božiu dobrotu, na všetko to dobré, čo pre nás Pán vykonal v minulosti. Týmto spôsobom získame novú nádej a vieru v to, že Boh sa vie postarať aj o tie problémy a starosti, ktorým čelíme v tento čas.

blank

A vezmite (na seba) aj prilbu spasenia… (Ef 6:17).

blank

Sväté Písmo je zdrojom Božej múdrosti a nádeje. Nájdeme v ňom inštrukciu pre naše životy, taktiež veľa povzbudenia. V ťažkých chvíľach je potrebné ešte viac čítať Božie Slovo, lebo ono dokáže vliať novú nádej, novú silu do nášho srdca. Je tiež dôležité poprosiť Boha, aby sa k nám prihovoril skrze Bibliu. Keď čítame Božie Slovo s otvoreným srdcom, príde chvíľa, keď vieme, že vieme, že vieme, že konkrétny verš alebo pasáž úplne opisuje našu situáciu a dáva nám radu ako ísť ďalej. Vtedy vieme, že Boh vie o našom probléme a dáva nám z neho východisko. Keď uveríme tomu, čo nám Boh hovorí, Pán zareaguje na našu vieru a príde prielom. Ako povedala Corrie ten Boomová: “V nebi nie je žiadna panika. Boh nemá problémy, iba plány”. 

On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. (Mt 4:4)

blank

Ďalšia zbraň na prežitie púšte je modlitba, ktorá by mala byť každodennou súčasťou nášho života ak veríme v Ježiša Krista. Znovu sa vrátime ku kráľovi Dávidovi, ktorý mal úžasný modlitebný život. Ako môžeme charakterizovať Dávidove modlitby? Hlasné volanie, súrenie, prosba o pozornosť. Tento muž viery vždy povedal pravdu o svojej situácii. Nepovedal: „vyznávam, že proti mne teraz nestojí žiadny nepriateľ“, keď takmer celé kráľovstvo sa od neho odvrátilo kvôli Absolonovi. Úplne pravdivo opísal Pánovi svoju situáciu. V tomto vidíme jeho vieru voči Bohu, lebo Dávid mal istotu v tom, že Boh sa stará o jeho potreby a starosti. Bohu nie je jedno, čo Jeho deti prežívajú.  Dávidove modlitby charakterizuje aj prielom: veľakrát sa v žalmoch mení uhol pohľadu. Keď príde zjavenie a pomazanie z Dávidových úst vytryskne chvála. Preto sa modlime dovtedy, kým úplne neodovzdáme Bohu ťarchu nášho problému. Je potrebné spomenúť aj to, že kým my chceme, aby Pán bral vážne naše modlitby, samotný Boh túži po tom, aby sme MY SAMI brali vážne naše modlitby a verili, že dostaneme od neho to o čo Ho prosíme.

K tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci. (Ž 65:3)

Vďaka modlitbe sa môžeme dostať do Pánovej blízkosti. Veľmi dôležité je, aby sme si uvedomili, že pobyt na púšti neznamená absenciu Božej prítomnosti. Práve naopak! On s nami skutočne prežíva každú bolesť a trápenie. Sľúbil nám, že nás nezanechá, ani neopustí, preto sa mu učíme dôverovať v každej situácii. Vďaka Božej prítomnosti, aj suché obdobie sa zmení na prameň. Nie je to iba pekná metafora, ktorá nenesie v sebe žiadnu realitu. Je to taká istá skutočnosť ako bolesť, ktorú cítime. Akurát trápenie veľakrát zastrie vedomie Božej prítomnosti. Boh je dokonalá láska, ktorá nepozná strach. Preto keď sa k Nemu priblížime, On vyslobodí naše duše od útlaku negatívnych pocitov a myšlienok.

Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň, a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. (Ž 84:6-7)

blank

blank

Kým spoločenstvo so samotným Bohom je najdôležitejšia súčasť nášho života, nesmieme zabudnúť na to, že ako ľudia sme spoločenské bytosti a potrebujeme jeden druhého. V tomto období veľmi veľa ľudí zápasí s beznádejou, zúfalstvom, strachom alebo bolesťou zo straty milovanej osoby. Momentálna situácia preskúša aj náš charakter a náš život sa ľahko môže stať egocentrickým, ktorého stredobodom je vlastné ja. Skúsme aj v tomto období slúžiť ľuďom podľa našich možností. Veľakrát prielom, ktorý očakávame príde vtedy, keď sa nám podarí odvrátiť zrak od nášho problému a začneme povzbudzovať ostatných ľudí v našom okolí. Nezabudnime, že ako kresťania máme svietiť aj v tento čas a priniesť nebeskú nádej ľuďom, ktorí ju nepoznajú.

blank

blank

blank

Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. (Prís 11:25)

blank

blank

MODLITBA

Drahý Nebeský Otec,

v mene tvojho Syna, Ježiša Krista, Ti ďakujem za to, že si Pánom aj v tejto súčasnej situácii a Ty si všemohúci Stvoriteľ neba i Zeme. Ty si dokonalá láska a v láske nie je strach. Vierou teraz vložím do Tvojich rúk každú starosť, ktorú mám (vymenuj konkrétne veci) a verím, že Ty máš dokonalé riešenie na každý problém. Otvor moje srdce, aby som mohol vnímať Tvoju prítomnosť v mojom živote, nech mám ešte hlbší vzťah s Tebou ako doteraz. Chyť ma za ruku a veď ma, lebo som Tvoje dieťa. Ďakujem Ti Otče, že si ma teraz vypočul a chválim Ťa už dopredu za prielomy, ktoré prídu.

Amen.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *